Μέγεθος γραμματοσειράς:

Αναγνωσιμότητα:

Πλάτος διάταξης:

Μήνυμα ειδοποίησης

ΥπηρεσΙες FaxΗ εξυπηρέτησή σας είναι για εμάς σημαντική. Έτσι μπορείτε εύκολα και γρήγορα να στείλετε ή/και να παραλάβετε ένα Fax (τηλεμοιοτυπία).

Κάθε φορά που στέλνουμε για εσάς ένα fax, σας δίνουμε το αποδεικτικό αποστολής, ώστε να είστε σίγουροι πως ο παραλήπτης το έχει λάβει.