Μέγεθος γραμματοσειράς:

Αναγνωσιμότητα:

Πλάτος διάταξης:

Μήνυμα ειδοποίησης

σελιδοποίησηΗ σελιδοποίηση αποτελεί σημαντική εργασία, από την οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η εικόνα του βιβλίου-εντύπου και η εντύπωση που προκαλεί στο αναγνωστικό κοινό. Σκοπό έχει την ανάδειξη του κειμένου και των φωτογραφιών-σχημάτων, μέσα από τη σωστή και ευπαρουσίαστη ταξινόμηση του υλικού.

Εμείς εδώ στο Type Center Service με πολυετή πείρα στον τομέα της στοιχειοθεσίας και σελιδοποίησης διδακτικών, επιστημονικών και άλλων τίτλων (DTP),  εγγυόμαστε το καλύτερο δυνατό απότελεσμα, και αναλαμβάνουμε την κάθετη παραγωγή (στοιχειοθεσία, σελιδοποίηση, εκτύπωση, εξώφυλλο, πλαστικοποίηση, βιβλιοδεσία) των συγγραμάτων σας, με τεχνολογία αιχμής.

Έτσι, μπορείτε να μας φέρετε τα πρωτότυπά σας, είτε αυτά είναι χειρόγραφα ή σε ηλεκτρονική μορφή, μαζί με τις εικόνες-σχήματα-φωτογραφίες που θέλετε να περιέχει το προς έκδοση σύγγραμά σας.

Εμείς θα το επιμεληθούμε, και θα του δώσουμε τη μορφή που του αξίζει.

σελιδοποίηση

"Σελιδοποίηση είναι η οργάνωση της ύλης ενός τεκμηρίου που γίνεται από το τυπογραφείο έτσι ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμη η πληροφορία με τη χρήση του αριθμού της σελίδας. Υπάρχει και η ηλεκτρονική σελιδοποίηση, η οποία αναφέρεται στην οργάνωση της ύλης που βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή στο Διαδίκτυο και βοηθά έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η διαχείριση των ηλεκτρονικών πληροφοριών από τους χρήστες. Ακόμα η σελιδοποίηση μπορεί να αναφέρεται και στην οργάνωση και τον σχεδιασμό ενός βιβλίου. Γενικότερα πρόκειται για την οργάνωση της ύλης και όλων των στοιχείων για την παραγωγή ενός τεκμηρίου.". Πηγή: http://el.wikipedia.org