Μέγεθος γραμματοσειράς:

Αναγνωσιμότητα:

Πλάτος διάταξης:

Μήνυμα ειδοποίησης

Scan to PDF - TIFF - O.C.R.

Μετατρέψτε σε λίγα λεπτά τα έγγραφα-αντίγραφά σας σε pdf ή tiff. Στείλτε τα e-mail ή αποθηκεύστε τα σε κάποιο φορητό μέσο αποθήκευσης. 

Εύκολα και γρήγορα, μετατρέψτε το έγγραφο-αντίγραφο που έχετε στα χέρια σας σε ένα πλήρως επεξεργάσιμο αρχείο Word, Excel, με την τεχνολογία της Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων (Ο.C.R.).

Η τεχνόλογια Optical Character Recognition (Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων) καθιστά εφικτή την μετατροπή οποιοδήποτε έντυπου έγγραφου σε ψηφιακή και επεξεργάσιμη μορφή, αποφεύγοντας την δακτυλογράφηση του από την αρχή.

Με τον τρόπο αυτό μειώνεται τους όγκους των εγγράφων στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή και δεν χρειάζεται να εισάγετε χειροκίνητα στον υπολογιστή οποιοδήποτε δεδομένο ακόμα και αν πρόκειται να εισάγετε πίνακες ή στοιχεία.